1.کیفیت بسته بندی غذای ارسالی
2.سرعت عمل در دریافت سفارش
3.نحوه پاسخگویی اپراتور
4.کیفیت غذا
📱

رستوران شبدیز

مجتمع پذیرایی تفریحی و توریستی شبدیز سیرجان
 آدرس:منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ، رستوران شبدیز
تلفن: 42382255-034
همراه : 09130100719

اینستاگرام: visit_shabdiz

ایمیل: info@visitshabdiz.ir
 
Template Design:Dima Group